نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری های کلانشهرهای ایران

نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلان‌شهرهای ایران صبح روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بوستان گفتگو برگزار شد.

نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران، با حضور احمد درزی رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی-اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، سعید کرمی رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران، احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرها، مدیران حقوقی شهرداران تهران، جمعی از نمایندگان قوه قضاییه و مدیران ارشد شهری، صبح روز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 در بوستان گفتگو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پیام رسا، رامندی درباره طرح حذف کمیسیون ماده 100 توضیح داد: بر اساس این طرح از این به بعد هرگونه تخلفی در ساخت‌وساز و خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌ و قمع و اجرای آن توسط شهرداری‌ها خواهد شد.

در ادامه سعید کرمی رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: در فرآیند کار گروهی در شهرداری‌ها مسائل، چالش‌ها و سوالاتی مطرح می‌شود که اگر قضات دیوان این مسائل را بررسی کنند، چالش ها و مشکلات شهرداری کمتر خواهد شد. در واقع یکی از مهمترین ثمرات این نشست رویه سازی در صدور آراست.

همچنین احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با تاکید بر اینکه هم افزایی و هم‌راستا شدن شهرداری‌ها و دیوان عدالت اداری یکی از اولویت های ماست، تصریح کرد: شهرداری‌ها درگیر و گرفتار بحث‌های قضایی و حقوقی هستند و امیدواریم دیوان و شهرداری‌ها در راستای احیای حقوق مردم همراه و هم‌راستا باشند.

گفتنی است شرکت پیام رسا برگزاری نشست را عهده دار بوده است.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.