هجدهمین نمایشگاه زنان و تولید‌ ملی

آیین افتتاح
هجدهمین نمایشگاه زنان و تولید‌ ملی روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱

هجدهمین نمایشگاه زنان و تولید‌ ملی عصر امروز پنجشنبه یازدهم اسفندماه 1401 با حضور محمد‌امین توکلی‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران و مریم اردبیلی، مدیر‌کل زنان و خانواده شهرداری در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد.

برگزاری مراسم برعهده شرکت پیام‌رسا بوده است.

عکاس: امین امیرنیا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.