کلیپ ششمین روز نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران»

ششمین روز نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» جمعه ۱۷ تیرماه

میزبان نمایشگاه: شهرداری تهران

تولید محتوا و ساخت کلیپ: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.