کلیپ معرفی نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران»

معرفی نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.