کلیپ «مهمترین اقدامات شهرداری در دوره مدیریت جدید»

تولید کلیپ «مهمترین اقدامات شهرداری در دوره مدیریت جدید» تهران ۱۴۰۱

تولید کلیپ در خصوص «مهمترین اقدامات شهرداری در دوره مدیریت جدید» تهران 1401

سفارش دهنده: مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

مجری: شرکت پیام رسا

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.