کلیپ پنجمین روز نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» (۲)

پنجمین روز نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» پنج شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱

میزبان نمایشگاه: شهرداری تهران

تولید محتوا و ساخت کلیپ: شرکت پیام رسا

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.