گزارش تصویری ۲ / پذیرایی و اسکان زائرین اربعین حسینی

پذیرایی و اسکان زائرین اربعیـن حسینـی در شهر سامرا موکب سلام یا مهدی (عج)

پذیرایی و اسکان زائرین اربعیـن حسینـی در شهر سامرا موکب سلام یا مهدی (عج)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.