یکصد و دوازدهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

یکصد و دوازدهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران عصر روز دوشنبه ۲۹ آذرماه به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد.

یکصد و دوازدهمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران عصر روز دوشنبه ۲۹ آذرماه به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پیام رسا؛ انتخاب رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در دستور کار شهرداران کلانشهرهای کشور قرار گرفت و اعضای مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران علیرضا زاکانی شهردار تهران را به اتفاق اراء به مدت ۴ سال به عنوان رییس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب کردند.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.