نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی های مدیریت شهری تهران» در روز جمعه 17 تیرماه 1401، ششمین روز از فعالیت خود را میزبان شخصیت های سیاسی اجتماعی و شهروندان تهرانی بود. این نمایشگاه از ۱۲ الی ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در محل بوستان...

پنجمین روز نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» پنج شنبه 16 تیرماه 1401 - گفتگو با «سرکار خانم فاطمه قاسم پور» نماینده مجلس شورای اسلامی...